สุดขั้วทั่วไทย ตอน ืเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา จ.ลำปาง