ยินดีต้อนรับนางสาวไทยประจำปี 2557 และคณะทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ร่มไม้กรีนพาร์คบูทิค รีสอร์ท มีความยินดีอย่างยิ่งที่ คุณอี้ นางสาววิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ ผู้ชนะการประกวดนางสาวไทยปี2557 และคณะซึ่งเดินทางมาร่วมงาน "บันทึกประวัติศาสตร์100ปี รถม้ารถไฟ นครลำปาง" และยังให้ความไว้วางใจกับทางรีสอร์ท ให้บริการห้องพักแก่ทุกท่านในคณะอีกด้วย